ANBI

Wij hebben de ANBI status mogen ontvangen! ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en betreft een instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een ANBI betaalt geen schenkbelasting voor schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Financieel jaarverslag
Een jaarverslag is een verantwoording van het bestuur. Het bevat de cijfers van onze stichting. Het jaarverslag kijkt achterom en betreft altijd het voorgaande jaar. Vanwege Covid-19 is er in 2020 veel komen te vervallen, vandaar een gecombineerd jaarverslag van 2020/2021. Binnenkort volgt het jaarverslag 2022.